dla dzieci / for children

ilustracje do bajek i wierszy dla wydawnictwa Prymat
/
illustartions for tales and poems for the Prymat publishing house

____________________________________________________